ANNEX I – Transposition of the CEAS in national legislation

Netherlands

Country Report: ANNEX I – Transposition of the CEAS in national legislation Last updated: 22/05/23

Author

Dutch Council for Refugees Visit Website

 

Directives and other CEAS measures transposed into national legislation

Directive

Deadline for transposition

Date of transposition

Official title of corresponding act

Web Link

Directive 2011/95/EU

Recast Qualification Directive

21 December 2013

1 October 2013

Wet van 29 oktober 2008 wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)

http://bit.ly/1HXcHir (NL)

Directive 2013/32/EU

Recast Asylum Procedures Directive

20 July 2015

20 July 2015

Wet van 8 juli 2015 wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

http://bit.ly/1CSh5md (NL)

Directive 2013/33/EU

Recast Reception Conditions Directive

20 July 2015

20 July 2015

Wet van 8 juli 2015 wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

http://bit.ly/1CSh5md (NL)

 

Table of contents

  • Statistics
  • Overview of the legal framework
  • Overview of the main changes since the previous report update
  • Asylum Procedure
  • Reception Conditions
  • Detention of Asylum Seekers
  • Content of International Protection
  • ANNEX I – Transposition of the CEAS in national legislation