Overview of the legal framework

Turkey

Country Report: Overview of the legal framework Last updated: 30/11/20

Author

Independent

Main legislative acts relevant to international protection and temporary protection

 

Title (EN)

Original Title (TR)

Abbreviation

Web Link

Law No 6458 on Foreigners and International Protection, 11 April 2013

6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 11 nisan 2013

LFIP

http://bit.ly/1fATdsC (EN)

https://bit.ly/2ISX0RA (TR)

Amended by: Emergency Decree No 676, 29 October 2016

676 Kanun Hukmunde Kararname Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29 ekim 2016

 

http://bit.ly/2z0t3wh (TR)

Amended by: Law No 7070, 1 February 2018 on the regulation of emergency provisions

7070 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun, 1 şubat 2018

 

http://bit.ly/2S5DZzL (TR)

Amended by: Decree No 703 on the harmonisation of laws, 9 July 2018

703 Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararname, 9 temmuz 2018

 

https://bit.ly/2WAu8nx (TR)

Amended by: Law No 7148 amending several acts, 26 October 2018

 

Amended by: Law No 7196 amending several acts, 6 December 2019

 

7148 Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 26 ekim 2018

 

7196 Değişiklik Yapılması Dair Kanun, 6 aralık 2019

 

 

http://bit.ly/2EqekOa (TR)

 

 

http://bit.ly/2TSm0zU (TR)

Law No 6735 on International Workforce, 13 August 2016

6735 Uluslararası İşgücü Kanunu, 13 ağustos 2016

 

http://bit.ly/2jtRexU (TR)

Law No 2577 on Administrative Court Procedures, 6 January 1982

2577 İdari Yargılama Usulleri Kanunu, 6 ocak 1982

 

http://bit.ly/1KcDTzg (TR)

Law No 1136 on Attorneys, 19 March 1969

1136 Avukatlık Kanunu, 19 mart 1969

 

http://bit.ly/1fATsUx (TR)

Law No 1512 Notaries, 18 January 1972

1512 Noterlik Kanunu, 18 ocak 1972

 

http://bit.ly/1Rw8wyN (TR)

 

Main implementing decrees and administrative guidelines and regulations relevant to international protection and temporary protection

 

Title (EN)

Original Title (TR)

Abbreviation

Web Link

Presidential Decree No 4, 15 July 2018

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 4, 15 temmuz 2018

 

https://bit.ly/2HHXsnG (TR)

Regulation No 29656 on the Implementation of the Law on Foreigners and International Protection, 17 March 2016

Yabancılar ve Uluslararasi Koruma Kanunu’nun Uygulanmasina Dair Yonetmelik, 17 mart 2016

RFIP

http://bit.ly/1U90PVq (TR)

http://bit.ly/2ANlhVE (EN)

Temporary Protection Regulation 2014/6883, 22 October 2014

Geçici Koruma Yönetmeliği 2014/6883, 22 ekim 2014

TPR

http://bit.ly/1He6wvl (TR)

http://bit.ly/1JiGVSl (EN)

 

Amended by: Regulation 2016/8722, 5 April 2016

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2016/8722, 5 nisan 2016

 

http://bit.ly/209ErLl (TR)

Amended by: Regulation 2018/11208, 16 March 2018

 

 

Amended by: Regulation 2019/1851, 25 December 2019

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2018/11208, 16 mart 2018

 

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2019/1851, 25 aralık 2019

 

https://bit.ly/2GynE4b (TR)

 

 

https://bit.ly/2WPeM1w (TR)

DGMM Circular 2016/8 on the Implementation of Procedures and Principles of Temporary Protection, 5 April 2016

2016/8 sayılı Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılarla İlgili Yapılacak İş ve İşlemlerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Genelge, 5 nisan 2016

TPR Circular 2016/8

https://bit.ly/1S5rETG (TR)

DGMM Circular 2017/10 on Principles and Procedures for Foreigners under Temporary Protection, 29 November 2017

2017/10 Geçici Koruma Altindakilere Uygulanacak Prosedürler ve Ilkeler Hakkında Genelge, 27 kasım 2017

TPR Circular 2017/10

 

DGMM Circular 2019/1 on Cessation of Status of Syrians due to Voluntary Return, 7 January 2019

Gönüllü Geri Dönüş Nedeniyle Kaydı Sonlandırılan Suriyeliler hk., 07 ocak 2019

TPR Circular 2019/1

 

Regulation No 29695 on Work Permit of Applicants for International Protection and those Granted International Protection, 26 April 2016

Uluslararasi Koruma Basvuru Sahibi ve Uluslararasi Koruma Statusune Sahip Kisilerin Calismasina Dair Yonetmelik, 26 nisan 2016

Work Permit Regulation

http://bit.ly/2z08v74 (TR)

http://bit.ly/2ApyMKf (EN)

Regulation No 29594 on Work Permit of Foreigners under Temporary Protection, 15 January 2016

Geçici Koruma  Sağlanan Yabancıların Çalışma İznine Dair Yönetmelik, 15 ocak 2016

TPR Work Permit Regulation

http://bit.ly/2Aso4H0 (TR)

http://bit.ly/2AYqdqH (EN)

Regulation No 28980 on the Establishment and Operations of Reception and Accommodation Centres and Removal Centres, 22 April 2014

Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, 22 nisan 2014

Removal Centres Regulation

http://bit.ly/1Ln6Ojz (TR)

Regulation No 25418 on Legal Aid of the Union of Bar Associations, 30 March 2004

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği, 30 mart 2004

Legal Aid Regulation

http://bit.ly/1dg9Nwd (TR)

Union of Bar Associations Circular 2013/59 on the Legal Aid Service Provided to Syrians under Temporary Protection, 22 July 2013

Turkiye Barolar Birligi’nin Gecici Koruma Altindakilere Verilecek Adli Yardim Hizmetiyle Ilgili 2013/59 sayili ve 22 temmuz 2013 tarihli duyurusu

Legal Aid Circular 2013/59

https://bit.ly/2IY5JC7 (TR)

 

 

Regulation on the Implementation of Law on Notaries, 13 July 1976

Noterlik Kanunu Yönetmeliği, 13 temmuz 1976

Notaries Regulation

http://bit.ly/1dgakOF (TR)

Union of Notaries Circular 2016/3 on the Documents and Identification Cards issued on the basis of LFIP, 2 March 2016

YUKK Uyarınca Verilen Belge ve Kimlikler Hakkında  tarihli 3 numaralı Noterler Birligi Genel Yazısi, 2 mart 2016

Notaries Circular 2016/3

https://bit.ly/2Yd9GdV (TR)

Ministry of Health Circular No 9468 on Health Benefits for Temporary Protection Beneficiaries, 4 November 2015

Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi, 4 kasım 2015 

 

http://bit.ly/1NLbaz5 (TR)

Regulation on Marriage Procedures, 10 July 1985

Evlendirme Yönetmeliği, 10 temmuz 1985

 

http://bit.ly/1KabY1f (TR)

Amended by: Regulation amending the Regulation on Marriage Procedures, 8 December 2016

Evlendirme Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Yonetmelik, 08 aralık 2016

 

http://bit.ly/2AP9I3d (TR)

Ministry of Interior Circular No 40004962-010.07.01-E.88237 on the Marriage and the Registration of Children of Refugees and Temporary Protection Beneficiaries, 13 October 2015

Mülteciler ve Geçici Koruma Altina Alınanların Evlenme ve Çocuklarının Tanınması
Konulu Yazı, 13 ekim 2015

 

https://bit.ly/2IVMskR (TR)

Ministry of Interior Regulation No 29656 on the Fight against Human Trafficking and Protection of Victims, 17 March 2016

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik, 17 mart 2016

Anti-Trafficking Regulation

https://bit.ly/1VeEOn5 (TR)

Ministry of Family and Social Policies Regulation No 29656 on Centres for the Prevention and Elimination of Violence

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik, 17 mart 2016

ŞÖNİM Regulation

https://bit.ly/1ppy1L1 (TR)

Regulation No 28519 on Women Shelters, 5 January 2019

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, 5 ocak 2013

Women Shelters Regulation

https://bit.ly/2Uj8IO0 (TR)

Ministry of Family and Social Policies Directive No 152065 on Unaccompanied Children, 20 October 2015

Refakatsiz Çocuklar Yönergesi, 20 ekim 2015

 

https://bit.ly/2pKR7xh (TR)

 

Table of contents

  • Statistics
  • Overview of the legal framework
  • Overview of main changes since the previous report update
  • Introduction to the asylum context in Turkey
  • Asylum Procedure
  • Reception Conditions
  • Detention of Asylum Seekers
  • Content of International Protection
  • Temporary Protection Regime
  • Content of Temporary Protection