Overview of the legal framework

Slovenia

Country Report: Overview of the legal framework Last updated: 31/03/21

Author

Main legislative acts on asylum procedures, reception conditions, detention and content of international protection

Title (EN) Original Title (SI) Abbreviation Web Link
International Protection Act

Official Gazette of RS, No. 22/16 and subsequent amendments

Zakon o mednarodni zaščiti

Uradni list RS, št. 22/16 in nadaljnje spremembe

IPA http://bit.ly/2g7aCiV (SI)
Foreigners Act

Official Gazette of RS, No. 50/11 and subsequent amendments

Zakon o tujcih

Uradni list RS, št. 50/11 in nadaljnje spremembe

Foreigners Act http://bit.ly/2ybiEOh (SI)
General Administrative Procedure Act

Official Gazette of RS, No. 80/99 and subsequent amendments

Zakon o splošnem upravnem postopku

Uradni list RS, št. 80/99 in nadaljnje spremembe

  http://bit.ly/2ybHHkn (SI)
Administrative Dispute Act

Official Gazette of RS, No.105/06 and subsequent amendments

Zakon o upravnem sporu

Uradni list RS, št. 105/06 in nadaljnje spremembe

  http://bit.ly/2ybYByU (SI)

 

Main implementing decrees, guidelines and regulations on asylum procedures, reception conditions, detention and content of international protection

 

Title (EN) Original Title (SI) Abbreviation Web Link
Rules on the procedure for aliens who wish to apply for international protection in the Republic of Slovenia and on the procedure for accepting applications for international protection

Official Gazette of RS, No. 29/17

Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito

Uradni list RS, št. 29/17

  http://bit.ly/2ybygAJ (SI)
Decree on the implementation of the statutory representation of unaccompanied minors and the method of ensuring adequate accommodation, care and treatment of unaccompanied minors outside the Asylum Centre or a branch thereof

Official Gazette of RS, No. 35/17

Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave

Uradni list RS, št. 35/17

  http://bit.ly/2g6mMbF (SI)
Rules on the access of applicants for international protection to refugee counsellors and on the remuneration and reimbursement of the expenses of refugee counsellors

Official Gazette of RS, No. 22/17

Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce

Uradni list RS, št. 22/17

  http://bit.ly/2ybrw6l (SI)
Decree on the methods and conditions for ensuring the rights of applicants for international protection

Official Gazette of RS, No. 27/17

Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito

Uradni list RS, št. 27/17

  http://bit.ly/2yU9SkC (SI)
Decree on the methods and conditions for ensuring the rights of persons with international protection

Official Gazette of RS, No. 72/17

Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito

Uradni list RS, št. 72/17

  http://bit.ly/2FqbHtu (SI)
Decree on the relocation of persons admitted to the Republic of Slovenia on the basis of a quota and burden sharing among Member States of the European Union

Official Gazette of RS, No. 24/17

Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije

Uradni list RS, št. 24/17

  http://bit.ly/2yTOBYq (SI)
Ordinance determining the list of safe countries of origin

Official Gazette of RS, No. 13/16

Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav

Uradni list RS, št. 38/19.

  https://bit.ly/2TObSqV (SI)
Decree on Asylum Centre House Rules

Official Gazette of RS, No. 24/17

Uredba o hišnem redu azilnega doma

Uradni list RS, št. 24/17

  http://bit.ly/2kClbvK (SI)
Rules on residing in the Aliens Centre, depositing own financial resources and on the form and content of the card stating permission to remain in the Republic of Slovenia

Official Gazette of RS, No. 11/15

Pravilnik o bivanju v Centru za tujce, deponiranju lastnih sredstev ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije

Uradni list RS, št. 11/15

  http://bit.ly/2zbeMeg (SI)
Rules on the content, format and method of issuing passports to refugees

Official Gazette of RS, No. 79/16

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca

Uradni list RS, št. 79/16

  http://bit.ly/2hZjFCV (SI)
Decree on the House Rules of the Integration House

Official Gazette of RS, No. 22/17

Uredba o hišnem redu integracijske hiše

Uradni list RS, št. 22/17

  http://bit.ly/2wIDZuV (SI)
Decree on ways and scope of providing programs of support for integration of third country nationals

Official Gazette of RS, No. 70/12 and 58/16

Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije

Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16

  http://bit.ly/2wIv78k (SI)
Rules on the remuneration and reimbursement of the expenses of statutory representatives of unaccompanied minors

Official Gazette of RS, No. 34/17

Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva

Uradni list RS, št. 34/17

  http://bit.ly/2yRjNXZ (SI)
Rules on knowledge testing of candidates for refugee counsellors and on the training of refugee counsellors at the Judicial Training Centre

Official Gazette of RS, No. 73/16

Pravilnik o preverjanju znanj kandidatov za svetovalce za begunce in o usposabljanju svetovalcev za begunce v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju

Uradni list RS, št. 73/16

  http://bit.ly/2CUKpdF (SI)

 

Table of contents

  • Statistics
  • Overview of the legal framework
  • Overview of the main changes since the first report
  • Asylum Procedure
  • Reception Conditions
  • Detention of Asylum Seekers
  • Content of International Protection
  • ANNEX I – Transposition of the CEAS in national legislation