Overview of the legal framework

Hungary

Country Report: Overview of the legal framework Last updated: 19/04/23

Author

Hungarian Helsinki Committee Visit Website

Main legislative acts relevant to asylum procedures, reception conditions, detention and content of protection

Title (EN) Original Title (HU) Abbreviation

Web Link

Fundamental Law of Hungary, 25 April 2011 Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25. Fundamental Law https://bit.ly/3rIOlZf (EN)
Act LXXX of 2007 on Asylum 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról Asylum Act https://bit.ly/32tlEHb (HU)
Act II of 2007 on the Entry and Stay of Third-Country Nationals

 

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról TCN Act https://bit.ly/3FX9wfa (HU)
Act LXXXIX of 2007 on the State Border

 

2007. évi LXXXIX törvény az államhatárról Border Act http://bit.ly/3jAJ9qq (HU)
Act CL of 2016 on General Administrative Code 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

GAC https://bit.ly/3ub3mWT (EN)
Act LXXX of 2003 on Legal Aid 2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról

 

Legal Aid Act https://bit.ly/3Ar8jvw (HU)
Act LV of 1993 on the Hungarian citizenship 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

 

Citizenship Act https://bit.ly/3FUYlDR (HU)
Act I of 2017 on the Code of Administrative Court Procedure 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról Code on Administrative Litigation https://bit.ly/34474WW (EN)
Act LVIII of 2020 on the Transitional Provisions related to the Termination of the State of Danger and on Epidemiological Preparedness 2020. évi LVIII. törvény – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről Transitional Act https://bit.ly/3nVD5HT (HU)

 

 

Main implementing decrees and administrative guidelines and regulations relevant to asylum procedures, reception conditions, detention and content of protection

Title (EN) Original Title (HU) Abbreviation Web Link
Government Decree no. 301/2007 (XI. 9.) on the implementation of Act LXXX of 2007 on asylum

 

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról Asylum Decree https://bit.ly/3fUA0DK (HU)

 

Government Decree no. 114/2007 (V. 24.) on the Implementation of Act II of 2007 on the Entry and Stay of Third-Country Nationals 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

TCN Decree https://bit.ly/3Iy0hE5 (HU)
Interior Minister Decree no. 29/2013 (VI.28.) on the rules of execution of asylum detention and bail 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról

 

Decree 29/2013 https://bit.ly/3KB8IjM (HU)
Government Decree no. 191/2015 (VII. 21.) on safe countries of origin and safe third countries 191/2015. (VII. 21.) Korm. Rendelet a nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról

 

Decree 191/2015 https://bit.ly/2TV7DbJ (HU)
Government Decree no. 41/2016. (III. 9.) on ordering the crisis situation caused by mass migration in relation to the entire territory of Hungary, and other relevant rules concerning the declaration, existence and termination of the crisis situation 41/2016. (III. 9.) Korm. Rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 

Decree 41/2016 https://bit.ly/3IznR3q (HU)
Interior Minister Decree no. 16/2020. (VI. 17.) on the procedure concerning the statement of intent for the purpose of lodging an asylum application 16/2020. (VI. 17.) BM rendelet a menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal kapcsolatos eljárásról Decree 16/2020 https://bit.ly/3qwWVYQ (HU)
Government Decree no. 292/2020. (VI. 17.) on the designation of embassies concerning the statement of intent for the purpose of lodging an asylum application 292/2020. (VI. 17.) Korm. Rendelet a menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal kapcsolatban nagykövetségek kijelöléséről Decree 292/2020 https://bit.ly/38Sp3j5 (HU)
Justice and Law Enforcement Minister Decree no. 52/2007 (XII. 11.) on the institutional system of asylum 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről

 

Decree 52/2007 https://bit.ly/3tRIx2p (HU)

 

Table of contents

  • Statistics
  • Overview of the legal framework
  • Overview of the main changes since the previous report update
  • Asylum Procedure
  • Reception Conditions
  • Detention of Asylum Seekers
  • Content of International Protection
  • ANNEX I – Transposition of the CEAS in national legislation