Overview of the legal framework

Hungary

Country Report: Overview of the legal framework Last updated: 30/11/20

Author

Hungarian Helsinki Committee Visit Website

Main legislative acts relevant to asylum procedures, reception conditions, detention and content of protection

Title (EN)

Original Title (HU)

Abbreviation

Web Link

Fundamental Law of Hungary,25 April 2011

Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25.

Fundamental Law

https://bit.ly/2SYNBA1 (EN)

Act LXXX of 2007 on Asylum

2007. évi LXXX törvény a menedékjogról

Asylum Act

https://bit.ly/2SWTqhr(HU)

Amended by: Act XX of 2017 on the amendment of certain acts to tighten the procedures conducted on the border

2017. évi XX. törvény a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

March 2017 amendments

 

https://bit.ly/2FhfYQp(HU)

 

 

Amended by: Act CXLIII of 2017 amending certain acts relating to migration

2017. évi CXLIII. törvény az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról

January 2018 amendments

https://bit.ly/2GucLwy(HU)

Amended by: Act VI of 2018 amending certain laws relating to measures to combat illegal migration

2018. évi VI. törvény egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról 

July 2018

amendments

https://bit.ly/2XbsrxD(HU)

Amended by: Act CXXXIII of 2018 amending certain acts relating to migration and others

2018. évi CXXXIII. törvény az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

January 2019 amendments

https://bit.ly/2Gvg1Mh(HU)

Act II of 2007 on the Entry and Stay of Third-Country Nationals

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

TCN Act

https://bit.ly/2TXuOCe(HU)

Act CL of 2016 on General Administrative Code

2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról

GAC

https://bit.ly/2GAaSlO(EN)

Act LXXX of 2003 on Legal Aid

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról          

Legal Aid Act

https://bit.ly/2TShrmJ (HU)

Act LV of 1993 on the Hungarian citizenship

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

Citizenship Act

https://bit.ly/2GyGtVc(HU)

Act I of 2017 on the Code of Administrative Court Procedure

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

Code on Administrative Litigation

https://bit.ly/2V8bLFD (EN)

 

Main implementing decrees and administrative guidelines and regulations relevant to asylum procedures, reception conditions, detention and content of protection

Title (EN)

Original Title (HU)

Abbreviation

Web Link

Government Decree no. 301/2007 (XI. 9.) on the implementation of Act LXXX of 2007 on asylum

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Asylum Decree

https://bit.ly/2EgqgBN(HU)

 

Amended by: Government Decree no. 70/2017. (V.30.) on the amendments of certain governmental decrees to tighten the procedures conducted on the border

70/2017. (III. 31.) Korm. rendelet a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Decree 70/2017

http://bit.ly/2EIkWZP(HU)

 

Amended by: Government Decree no.147/2017. (VI. 12.) on the amendments of Government Decree no. 301/2007 (XI. 9.) on the implementation of Act LXXX of 2007 on asylum

147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Decree 147/2017

 

http://bit.ly/2EFu40X(HU)

Amended by: Government Decree no. 411/2017. (XII. 15.) on the amendments of certain governmental decrees relating to migration and others

 

411/2017. (XII. 15.) Korm.az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról

 

Decree 411/2017

 

https://bit.ly/2Hvqm80 (HU)

Amended by: Government Decree 151/2018 (VII.13.) on the amendments of certain laws in order to carry out duties relating to the support of prosecuted Christians

 

151/2018. (VIII.13.) Korm. rendelet az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításairól

 

Decree 151/2018

 

https://bit.ly/2NenhN5(HU)

Amended by: Government Decree 227/2018 (XII.5.) on the amendments of certain governmental decrees relating to the realization of the scholarship program named Scholarship Programme for Christian Youth and to certain tasks carried out by the special authority in relation to the support for persecuted Christians

227/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása érdekében szükséges és az Ösztöndíj program Keresztény Fiataloknak elnevezésű ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 

Decree

227/2018

 

https://bit.ly/2GWoojp(HU)

Amended by: Government Decree no. 277/2018 (XII.21) on the amendments of certain governmental decrees relating to migration

277/2018. (XII.21.) Korm. rendelet az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Decree 277/2018

https://bit.ly/2X9kyZA(HU)

Government Decree no. 114/2007 (V. 24.) on the Implementation of Act II of 2007 on the Entry and Stay of Third-Country Nationals

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

TCN Decree

https://bit.ly/2SMZ8TC (HU)

 

   

 

Interior Minister Decree no. 29/2013 (VI.28.) on the rules of execution of asylum detention and bail

29/2013. (VI. 28.) BM rendelet a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról

Decree 29/2013

https://bit.ly/2GR496u (HU)

Government Decree no. 191/2015 (VII. 21.) on safe countries of origin and safe third countries

191/2015. (VII. 21.) Korm. rendeleta nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról

Decree 191/2015

https://bit.ly/2TV7DbJ(HU)

Government Decree no. 41/2016. (III. 9.) on ordering the crisis situation caused by mass migration in relation to the entire territory of Hungary, and other relevant rules concerning the declaration, existence and termination of the crisis situation

41/2016. (III. 9.) Korm. rendeleta tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 

Decree 41/2016

https://bit.ly/2X5C29r(HU)

 

Table of contents

  • Statistics
  • Overview of the legal framework
  • Overview of the main changes since the previous report update
  • Asylum Procedure
  • Reception Conditions
  • Detention of Asylum Seekers
  • Content of International Protection
  • ANNEX I – Transposition of the CEAS in national legislation