Overview of the legal framework

Türkiye

Country Report: Overview of the legal framework Last updated: 14/07/23

Author

Independent

Main legislative acts relevant to international protection and temporary protection

Title (EN) Original Title (TR) Abbreviation Web Link
Law No 6458 on Foreigners and International Protection, 11 April 2013 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 11 Nisan 2013 LFIP http://bit.ly/1fATdsC (EN)

https://bit.ly/2ISX0RA (TR)

Amended by: Emergency Decree No 676, 29 October 2016 676 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29 Ekim 2016 http://bit.ly/2z0t3wh (TR)
Amended by: Law No 7070, 1 February 2018 on the regulation of emergency provisions 7070 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun, 1 Şubat 2018 http://bit.ly/2S5DZzL (TR)
Amended by: Decree No 703 on the harmonisation of laws, 9 July 2018 703 Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararname, 9 Temmuz 2018 https://bit.ly/2WAu8nx (TR)
Amended by: Law No 7148 amending several acts, 26 October 2018

 

Amended by: Law No 7196 amending several acts, 6 December 2019

 

7148 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 26 Ekim 2018

 

7196 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6 Aralık 2019

 

http://bit.ly/2EqekOa (TR)

 

 

http://bit.ly/2TSm0zU (TR)

Law No 6735 on International Workforce, 13 August 2016 6735 Uluslararası İşgücü Kanunu, 13 Ağustos 2016 http://bit.ly/2jtRexU (TR)
Regulation on the Implementation of Law on International Workforce, 2 February 2022 Uluslararası İşgücü Uygulama Yönetmeliği, 2 Şubat 2022 https://bit.ly/3rp0gz7 (TR)
Law No 2577 on Administrative Court Procedures, 6 January 1982 2577 İdari Yargılama Usulleri Kanunu, 6 Ocak 1982 http://bit.ly/1KcDTzg (TR)
Law No 1136 on Attorneys, 19 March 1969 1136 Avukatlık Kanunu, 19 Mart 1969 http://bit.ly/1fATsUx (TR)
Law No 1512 Notaries, 18 January 1972 1512 Noterlik Kanunu, 18 Ocak 1972 http://bit.ly/1Rw8wyN (TR)

 

Main implementing decrees and administrative guidelines and regulations relevant to international protection and temporary protection

Title (EN) Original Title (TR) Abbreviation Web Link
Presidential Decree No 4, 15 July 2018 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 4, 15 Temmuz 2018 https://bit.ly/2HHXsnG (TR)
Regulation No 29656 on the Implementation of the Law on Foreigners and International Protection, 17 March 2016 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 RFIP http://bit.ly/1U90PVq (TR)

http://bit.ly/2ANlhVE (EN)

Temporary Protection Regulation 2014/6883, 22 October 2014 Geçici Koruma Yönetmeliği 2014/6883, 22 Ekim 2014 TPR http://bit.ly/1He6wvl (TR)

http://bit.ly/1JiGVSl (EN)

 

Amended by: Regulation 2016/8722, 5 April 2016 Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2016/8722, 5 Nisan 2016 http://bit.ly/209ErLl (TR)
Amended by: Regulation 2018/11208, 16 March 2018

 

 

Amended by: Regulation 2019/1851, 25 December 2019

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2018/11208, 16 Mart 2018

 

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2019/1851, 25 Aralık 2019

https://bit.ly/2GynE4b (TR)

 

 

https://bit.ly/2WPeM1w (TR)

Prime Ministry Circular 2016/8 on the Implementation of Procedures and Principles of Temporary Protection, 5 April 2016 2016/8 sayılı Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılarla İlgili Yapılacak İş ve İşlemlerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Genelge, 5 Nisan 2016 TPR Circular 2016/8 https://bit.ly/1S5rETG (TR)
DGMM Circular 2017/10 on Principles and Procedures for Foreigners under Temporary Protection, 29 November 2017 2017/10 Geçici Koruma Altındakilere Uygulanacak Prosedürler ve İlkeler Hakkında Genelge, 27 Kasım 2017 TPR Circular 2017/10
DGMM Circular 2019/1 on Cessation of Status of Syrians due to Voluntary Return, 7 January 2019 Gönüllü Geri Dönüş Nedeniyle Kaydı Sonlandırılan Suriyeliler Hakkında Genelge, 07 Ocak 2019 TPR Circular 2019/1
Regulation No 29695 on Work Permit of Applicants for International Protection and those Granted International Protection, 26 April 2016 Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsüne Sahip Kişilerin Calışmasına Dair Yönetmelik, 26 Nisan 2016 Work Permit Regulation http://bit.ly/2z08v74 (TR)

http://bit.ly/2ApyMKf (EN)

Regulation No 29594 on Work Permit of Foreigners under Temporary Protection, 15 January 2016 Geçici Koruma  Sağlanan Yabancıların Çalışma İznine Dair Yönetmelik, 15 Ocak 2016 TPR Work Permit Regulation http://bit.ly/2Aso4H0 (TR)

http://bit.ly/2AYqdqH (EN)

Regulation No 28980 on the Establishment and Operations of Reception and Accommodation Centres and Removal Centres, 22 April 2014 Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, 22 Nisan 2014 Removal Centres Regulation http://bit.ly/1Ln6Ojz (TR)
Regulation No 25418 on Legal Aid of the Union of Bar Associations, 30 March 2004 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği, 30 Mart 2004 Legal Aid Regulation http://bit.ly/1dg9Nwd (TR)
Union of Bar Associations Circular 2013/59 on the Legal Aid Service Provided to Syrians under Temporary Protection, 22 July 2013 Türkiye Barolar Birliği’nin Geçici Koruma Altındakilere Verilecek Adli Yardım Hizmetiyle İlgili 2013/59 sayılı ve 22 Temmuz 2013 tarihli duyurusu Legal Aid Circular 2013/59 https://bit.ly/2IY5JC7 (TR)

 

 

Regulation on the Implementation of Law on Notaries, 13 July 1976 Noterlik Kanunu Yönetmeliği, 13 Temmuz 1976 Notaries Regulation http://bit.ly/1dgakOF (TR)
Union of Notaries Circular 2016/3 on the Documents and Identification Cards issued on the basis of LFIP, 2 March 2016 YUKK Uyarınca Verilen Belge ve Kimlikler Hakkında  tarihli 3 numaralı Noterler Birliği Genel Yazısı, 2 Mart 2016 Notaries Circular 2016/3 https://bit.ly/2Yd9GdV (TR)
Ministry of Health Circular No 9468 on Health Benefits for Temporary Protection Beneficiaries, 4 November 2015 Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi, 4 Kasım 2015 http://bit.ly/1NLbaz5 (TR)
Regulation on Marriage Procedures, 10 July 1985 Evlendirme Yönetmeliği, 10 Temmuz 1985 http://bit.ly/1KabY1f (TR)
Amended by: Regulation amending the Regulation on Marriage Procedures, 8 December 2016 Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 08 Aralık 2016 http://bit.ly/2AP9I3d (TR)
Ministry of Interior Circular No 40004962-010.07.01-E.88237 on the Marriage and the Registration of Children of Refugees and Temporary Protection Beneficiaries, 13 October 2015 Mülteciler ve Geçici Koruma Altina Alınanların Evlenme ve Çocuklarının Tanınması
Konulu Yazı, 13 Ekim 2015
https://bit.ly/2IVMskR (TR)
Regulation on the Implemetation of Law on Turkish Citizenship Procedures, 11 February 2010

Amended by: Regulation amending the Implemeting of Law on Turkish Citizenship Procedures, 12 May 2022

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 12 Mayıs 2022 https://bit.ly/44E6k4V (TR)
Ministry of Interior Regulation No 29656 on the Fight against Human Trafficking and Protection of Victims, 17 March 2016 İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik, 17 Mart 2016 Anti-Trafficking Regulation https://bit.ly/1VeEOn5 (TR)
Ministry of Family and Social Services Regulation No 29656 on Centres for the Prevention and Elimination of Violence Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik, 17 Mart 2016 ŞÖNİM Regulation https://bit.ly/1ppy1L1 (TR)
Regulation No 28519 on Women Shelters, 5 January 2019 Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, 5 Ocak 2013 Women Shelters Regulation https://bit.ly/2Uj8IO0 (TR)
Ministry of Family and Social Services Directive No 152065 on Unaccompanied Children, 20 October 2015 Refakatsiz Çocuklar Yönergesi, 20 Ekim 2015 https://bit.ly/2pKR7xh (TR)
Regulation No 28741 on University Education Scholarship of Directorate General of Foundations, 20 August 2013 Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği, 20 Ağustos 2013 https://bit.ly/3cjU2qm (TR)
Ministry of Family, Labor and Social Services Circular on the organization and functions of the General Directorate of Disabled and Elderly Services, 27 March 2020 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge, 27 Mart 2020 https://bit.ly/3pjyu0X (TR)
Regulation No 2324 on Penal Execution Institutions and Execution of Penalties and Security Measures, 29 March 2020 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik, 29 Mart 2020 https://bit.ly/3pnKMp1 (TR)
Regulation on Alternatives to Administrative Detention, 14 September 2022 İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere Dair Yönetmelik. 14 Eylul 2022 https://bit.ly/44jRMYy (TR)

Table of contents

  • Statistics
  • Overview of the legal framework
  • Overview of main changes since the previous report update
  • Introduction to the asylum context in Türkiye
  • Asylum Procedure
  • Reception Conditions
  • Detention of Asylum Seekers
  • Content of International Protection
  • Temporary Protection Regime
  • Content of Temporary Protection